poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Moje rysowanie

Od zawsze lubiłam rysować.
Jako dziecko rysowałam zamki, księżniczki, zwierzęta :) Później krajobrazy, twarze itp.
Ten pociąg do rysowania został mi do dnia dzisiejszego, choć zamiast ołówka czy kredki zdarza  mi się użyć programu komputerowego :)

I've always liked to draw.
As a child I drew castles, princesses, animals :) Later, landscapes, faces, etc.
This attraction to drawing  I have to this day, but instead of a pencil or crayons I happen to use a computer program :)

Kilka lat temu miałam własną stronę www i zamiast sztampowej mapy strony, wyglądającej jak spis treści, stworzyłam coś takiego :)


Mapa Strony
 A few years ago I had own website and instead stamped sitemap, looking like a table of contents, I made something like this :)


A niedawno ucząc się programu Inkscape udało mi się stworzyć kilka rysunków. Dwa z nich przedstawiam poniżej:

A recently learning Inkscape I have created a few drawings. Two of them show below:A tu dwa elementy rysunku - myszka i mak :)

And now two elements of picture - mouse and poppy flower :)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz