wtorek, 19 listopada 2013

Konkurs - Mandala Candy

Tak jak wcześniej wspominałam ogłaszam konkurs - Mandala Candy :)
Nagrodą w konkursie jest możliwość wybrania jednej z 15 zaprezentowanych niżej mandal :)
Każda osoba, która weźmie w nim udział otrzyma na e-mail pełnowymiarową wybraną mandalę (wymiar oryginalny mandali podałam przy jej numerze).

As I wrote before, I'm announcing the contest - Mandala Candy :)
The prize is the one of 15 mandalas presented below :)
Each person taking part in the contest will receive an e-mail full-size selected mandala (original size is show by the number).

Zasady konkursu:
1. Należy udostępnić ten post lub dać g+ :)
2. W komentarzu pod tym postem wpisać numer mandali, który się wybiera :)

Candy rules:
1 Please share this post or give g+ :)
2 In a comment on this post, enter the number of mandala that you choose  :)

Z każdą osobą, która doda komentarz będę się kontaktować w sprawie sposobu przesłania mandali.
Mandalę możecie drukować, wstawiać na stronę www, bloga, zrobić z niej awatara itp.
Proszę jedynie nie wykorzystywać jej w celach komercyjnych, zarobkowych !!!!

Each person will be contacted on the details how to send the mandala.
You can print manala, insert it into a web page, blog, make it Your avatar, etc.
Please, just do not use it for commercial purposes, for profit !!!!


The fun take to 31.11.2013 

Zapraszam do zabawy - Get Fan :) 

A oto mandale: / Here mandalas:


 

  

 

 

 

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz