sobota, 15 listopada 2014

Czas na Święta / Christmas time

Czas najwyższy na odrobinę świątecznych dekoracji.

It's time for snowflakes :)

Zgłoszona do Wyzwania # 9 Magiczne 


A także dzwoneczek i aniołki. Angels and bell too ;)


wtorek, 4 listopada 2014

Relikwiarze ozdobione paper filigree

Czasem przeszukuje Internet w poszukiwaniu zdjęć polskich przykładów relikwiarzy ozdobionych paper filigree (quilling). To trudne zadanie, ponieważ wiele parafii nie ma swoich stron www oraz rzadko umieszczają zdjęcia swoich eksponatów w Internecie.

Ale to nie oznacza, że jest to niemożliwe :)

Wczoraj znalazłam przykłady współczesnych relikwiarzy ozdobionych paper filigree. A są to relikwie Jana Pawła II. Oto one:

Sometimes I searches the Internet for images Polish examples of reliquaries decorated with paper filigree (quilling). It is a difficult task because many parishes do not have their websites and rarely puts pictures of their exhibits on the Internet.

But that does not mean that it is impossible :)


Yesterday I found examples of modern reliquaries decorated with paper filigree. And these are the relics of John Paul II. Here they are:
Trafiłam również na relikwie w Parafii w Iwanowicach. Chociaż 100% pewności nie mam, że ozdobione są paper filigree. Relikwie św. Łukasza Ewangelisty i św. Barnaby Apostoła

I found also on the relics in the Parish in Iwanowice. But I don't sure that are decorated with paper filigree. Relics. And St. Luke the Evangelist. Barnabas the ApostleWięcej relikwiarzy z tej parafii znajdziecie tutaj: http://iwanowiceparafia.pl/ciekawostki.html

More reliquaries of this parish can be found here: http://iwanowiceparafia.pl/ciekawostki.htmlI kolejny przykład relikwiarza. Tym razem z Sanktuarium w Rudzie Śląskiej - Św. Józef Kalasanty.